EFFIT SYSTEMS

MES SOLUTIONS

CLOUD SOFTWARE

MES SYSTEEM

Met Effit Systems krijgt u inzicht in uw gehele productieproces waardoor knelpunten snel zichtbaar worden. Benodigde acties, werktijden, kwaliteit en machinestilstand worden allemaal geregistreerd waardoor u accuraat kun reageren. Dit betekent meer betrouwbaarheid in uw leveringen, eerder opgeloste storingen, stabieler verlopende processen en sneller afgehandelde orders.

Het Effit Systeem biedt u door middel van realtime dataregistratie beter inzicht in het gehele productieproces. Door het gebruik van grafieken, statistieken en concrete cijfers zijn de gegevens makkelijk te overzien. U kunt op elk gewenst moment over alle actuele informatie van uw machinepark beschikken.

Met deze gegevens kunt u uw hele proces optimaliseren omdat knelpunten snel zichtbaar worden. Daardoor is het mogelijk om snel en accuraat te reageren op veranderingen in het productieproces. Denk daarbij aan een verbeterde leverbetrouwbaarheid, een verkorte storingstijd, een snellere orderafhandeling en een stabieler procesverloop.

ERP-SYSTEEM

Het Effit Systeem is te koppelen aan ieder ERP-systeem, mits de leverancier van uw ERP-pakket dit ondersteunt. Door werkvloer en kantoor te koppelen worden beiden volledig geïntegreerd en is alle informatie te allen tijde actueel. Zo is de voorraad live en kunt u in het ERP-pakket uitlezen op welk percentage de order zich bevindt. Op de werkvloer kunnen de ingeplande orders van kantoor worden geselecteerd waardoor het dubbel ingeven van informatie tot het verleden behoort.

Blisss Software heeft de ERP voor de kunststof verwerkende  industrie, en samen hebben we al diverse integraties volbracht.

 

 

NOTIFICATIE

Het Effit Systeem werkt met push-emailnotificatie waardoor werknemers op tijd worden gewaarschuwd als er bepaalde acties nodig zijn.

Wij hebben de overtuiging dat belangrijke informatie niet moet worden opgevraagd, maar automatisch naar u toe moet komen.

 

Stilstand notificatie

Het is mogelijk om bij stilstand van een spuitgietmachine direct een push-email te laten verzenden zodat de monteur actie kan ondernemen. Dit kan per machine worden in- en uitgeschakeld.

 

Order gereed notificatie

Het systeem kan tevens een push-email versturen als de lopende order over bijvoorbeeld 15 minuten gereed is. Ook op deze manier voorkomt u onnodige voorraad.

 

Automatische statistieken

Het systeem kan zelf e-mails versturen met daarin ploeg-, dag- en/of week-statistieken van de productielijnen. Zo wordt u of uw productieleider actief van informatie voorzien zonder dat u zelf behoeft in te loggen.

 

CLOUD OPLOSSINGEN

De cloud oplossingen die Effit Systems biedt, heeft enkele grote voordelen:

 

U hoeft geen grote investeringen te doen, hierdoor houdt u meer werkkapitaal over.

De Belastingdienst ziet u als huurder. Dat levert u een aantal fiscale voordelen op.

U bent altijd verzekerd van de allerlaatste software updates.

U geniet van de voordelen en snelheid zoals aangeboden in het hoogste servicecontract.

U heeft geen fysieke server in huis waarop u onderhoud moet plegen.

 

Omdat het systeem door Effit Systems zelf wordt ontwikkeld zijn alle mogelijke configuraties mogelijk, ook in een eventueel later stadium. Hierdoor kunnen ten alle tijden klant specifieke oplossingen worden geboden.

Op dit moment hebben we onderstaande modules beschikbaar:

 • Vanaf elke willekeurige computer kunt u inloggen op het Effit Systeem en uw productieproces inzien. Na het inloggen wordt het procesoverzicht getoond, dat een samenvatting weergeeft van alle processen die worden gemonitord met het Effit systeem. Met dit procesoverzicht is in één oogopslag duidelijk welke processen niet vloeiend verlopen en waar op bijgestuurd kan worden.

  Het procesoverzicht dient tevens als hoofdmenu waarmee alle informatie tot in detail kan worden geraadpleegd. Tevens kunnen vanuit dit menu instellingen worden gewijzigd en rapporten worden samengesteld.

  Procesoverzicht
 • Met deze module wordt de kwaliteit van de producten bewaakt door op vooraf ingestelde tijden door de werknemer verplicht een productcontrole te laten uitvoeren. Door middel van een aantal eenvoudige ja/nee vragen wordt zo gecontroleerd of het product aan de gestelde eisen voldoet.

  Kwaliteitsregistratie
 • Met deze module wordt de machineoperator verplicht bij elke stilstand een reden aan te geven. Op deze manier wordt inzichtelijk wat de reden van de stilstand is waardoor u hierop kunt bijsturen. Ook kan de operator een oplossing ingeven zodat een andere operator terug kan zoeken welke oplossing er de vorige keer bij de stilstand is gebruikt.

  Stilstandregistratie
 • Met deze module wordt inzichtelijk wie hoelang en wanneer heeft gewerkt. Bij de entree en de kantine wordt een in-en-uit-paslezer geplaatst waar de werknemers bij binnenkomst een pas of tag aanbieden.

  Zo kunnen ook machineprestaties, storingsopvolgingen en matrijswissels worden gekoppeld aan de dienstdoende werknemer. Hierdoor wordt inzichtelijk welke werknemer het beste resultaat behaalt en welke werknemers meer ondersteuning nodig hebben.

  Werktijdregistratie

SCREENSHOTS

Hieronder een aantal screenshots voor een eerste indruk.

TEAM